Hlavní partner

 

Partneři

 

 

 

Home
Změny a informace k sezóně 2018 Tisk Email

Startovní čísla-Startovní čísla zůstávají ze sezóny 2017. Pouze jezdci kteří neměli startovní číslo ze správné číselné řady těm bylo číslo změněno. Číselná řada startovních čísleje na web stránce v navigaci z názvem Startovní čísla 2018. Technické předpisy-Od sezóny 2018 je ve všech skupinách povinen mít bezpečnostní rám. Toto opatření neplatí pouze na skupinu Hosté. Výjimka na bezpečnostní rámy bude pouze v závodech na Autodromu a skupinu Hosté. Skupinu

 

Hosté pořadatel vypíše pouze na závodech-Autodrom Sosnová, Autodrom Vysoké Mýto, Bílina a tratích dle rysu a bezpečtnosti trati. Ve skupině Hosté budou příjmuty vozy splatnou STK a ve skupině budou všechny vozy bez omezení (ccm3) Skupina E1 do 900ccm bude zvednuta o 50ccm3 tedy na E1 do 950ccm.Historické vozy budou brány do 31.12.1988. Pořadatel vypisuje pro sezónu 2018 skupinu N2-volná. Do skupiny spadají sériové vozy s pohonem 4x4.Od sezóny 2018 je zakázáno vozit spolujezdce z důvodu bezpečnosti.

Pojištění-Závodník který projde administartívní a technickou přejímkou a stvrdí podpisem přihlášení do závodu bude automaticky pojištěn proti třetí osobě.Jezdec zaplatí finanční částku za pojištění pořadateli závodu. Částka bude upřesněna a bude jednorázová na celou sezónu 2018 .Pořadatel v případě nehody bude plně řešit vzniklou škodu.Po jezdci třetí osoba nebude požadovat žádné finanční vyrovnání vše bude řešit pořadatel závodu Automotosport Osek z.s s třetí osobou. Pojištěná je celá trať každého závodu včetně zón. Pojištění bude zapsáno v Propozicích sezóny 2018. Depo je pojištěno pouze na únik kapalin ze závodních vozů.

Najíždění na start závodu-Jezdec je povinen dodržovat číselnou řadu skupin a najíždět na start závodu v daných skupinách a dle startovních čísel. V případě nedodržení obdrží jezdec na poprvé výstrahu, napodruhé bude penalizován 5 sekundami. Toto opatření děláme z důvodu urychlení závodu.

Bezpečnostní prvky na trati-Pořadatel bude instalovat na závod do nebezpečných zón bezpečtnostní prvky. Každá zatáčka bude označená tabulí směru zatáčky.

Bodování-Jezdec musí odjet sedm a více závodů aby byl v celkovém hodnocení klasifikován. Platí i pro doprovodné poháry. Pořadatel vypisuje opět mezinárodní třídy tak i samostatně českou a německo .

Technická a administartívní přejímka-Jezdec je povinen dodržet čas přejímky. V případě nedodržení času nebude vpuštěn do závodu. Čas bude vždy u přesněn v Závěrečném ustanovení daného závodu.

Připomínky na pořadatele-Jezdci, kteří budou mít připomínky k závodu budou své poznatky předávat Zástupcům jezdců, kteří budou jednat za jezdce.

Změny a informace k
sezóně
2018
Startovní čísla
-
Startovní čísla zůstávají ze se
zóny 2017. Pouze jezdci kteří ne
měli s
t
artovní číslo ze správné číseln
é
řady těm bylo
číslo změněno. Č
íselná řada s
t
artovních čísle
je na web stránce v
navig
aci
z
názvem
Startovní čísla 2018
Technické předpisy
-
Od sezóny 2018 je ve všech skupinách povinen mít bezpečnostní rám. Toto opatření neplatí pouze na
skupinu Hosté. Výjimka na
bezpečnostní rámy bude pouze v závodech
na
Autodromu
a skupinu
Hosté
. Skupinu Hosté pořadatel vypíše
pouze na závodech
-
Autodrom Sosnová,
Autodrom Vysoké
Mýto, Bílina, Jáchymov,
Ú
terý. Ve skupině Hosté budou pří
jmuty vozy s
platnou
STK a ve
skupině
budou všechny vozy bez omezení (ccm3)
Skupina E1 do 900ccm bude přejmenována na skupinu
H do 900ccm.
Historické vozy budou brány do
31.12.
1988.
Pořadatel vypisuje
pro sezónu 2018 skupinu
N2
-
volná. Do skupiny spadají sé
riové vozy s
pohonem
4x4.
O
d
sezóny 2018 je zakázáno vozit spolujezdce z
důvodu
bezpeč
nosti.
Pojištění
-
Závodník který projde administartívní a technickou přejímkou a stvrdí podpisem přihlášení do závodu
bude automaticky po
jištěn proti třetí osobě.
Jezdec zaplatí finanční čá
s
tku za pojištění pořadateli
závodu. Částka bude upřesněna a bude jednorázová na celou sezónu 2018
.
Pořadatel v
případě
nehody bude pl
ně řešit vzniklou škodu.
Po jezdci tře
tí osoba nebude pož
adovat žádné fin
anční
vyrovnání vše bude řešit
pořadatel
závodu Automotosport
Osek z.s
s
třetí
osobou
. Pojištěná je celá
trať každého závodu včetně zón. Pojištění bude zapsáno v
Propozicích
sezóny 2018.
Depo je pojištěno
pouze na únik kapalin ze závodních vozů.
Najíždění
na start závodu
-
Jezdec je povinen dodržovat číselnou řadu skupin a najíždět na start závodu v
daných
skupinách a dle
startovních čísel. V
p
řípadě
nedodržení
obdrží jezdec na poprvé výstrahu, napodruhé bude
penalizován 5
sekundami
.
Toto opatření děláme
z
důvodu
urychlení závodu.
Bezpečnostní prvky na trati
-
Pořadatel bude instalovat na závo
d do nebezpečných zón balíky slá
my.
Každá zatáčka bude označ
e
tabulí směru zatáčky.
Bodování
-
Jezdec musí odjet sedm a více závodů aby byl v
celkovém
hodnocení klasifikován. Platí i pro
doprovodné poháry. Pořadatel vypisuje opět mezinárodní třídy tak i samostatně českou a německo
u.
Technická a administartívní přejímka
-
Jezdec je povinen dodržet čas přejímky. V
případě
nedodržení času nebude v
puštěn
do závodu. Čas
bude
vždy u
p
řesněn
v
Závěrečném
ustanovení daného závodu.
Připomínky na pořadatele
-
Jezd
ci, kteří budou mít
připomínky
k
závodu
budou své poznatky předávat Zástupcům jezdců, kteří
budou jednat za jezdc
 

PřihlášeníPartnerské kluby

Mediální partneři

 

Záchranné složkystatistika

Členové : 893
Obsah : 1545
Počet zobrazení článků : 2749426

Navigace

Nejčtenější

Statistika

Právě připojeni - hostů: 124 

Založeno na Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.